Συντήρηση μονώσεων Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων

  • Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
  • Πριν από 7 ημέρες
  • 25 προβολές

Συντήρηση μονώσεων Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων


Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση «Συντήρηση μονώσεων Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος - γρ.6 , τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 20-07-2020 και ώρα 13:00 μ.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Βασιλειάδης Γιάννης (τηλ. 2313.300947)