Προσκύνησις Ιερού Λειψάνου Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου

  • Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
  • Πριν από 7 ημέρες
  • 25 προβολές

Προσκύνησις Ιερού Λειψάνου Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ
Ι Ε Ρ Α Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ
Α Γ Ι Ο Υ Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ο Ν Ο Σ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
Φέρεται ε?ς γν?σιν τ?ν ε?σεβ?ν χριστιαν?ν ?τι τήν Δευτέραν, 27ην ?ουλίου ?.?. ?ορτάζεται ? μνήμη το? ?γίου ?νδόξου μεγαλομάρτυρος καί ?αματικο? Παντελεήμονος καί πανηγυρίζει τό ?ερόν παρεκκλήσιον ?ντός το? ?ερο? ?μ?ν ναο?, ε?ς τόν ?πο?ον θησαυρίζεται ? ?στορική ε?κών καί τό χαριτόβρυτον λείψανον το? ?γίου, καθώς καί τεμάχιον το? ?ερο? λειψάνου τ?ς ?γίας Ε?ρήνης τ?ς Χρυσοβαλάντου, ? μνήμη τ?ς ?ποίας ?ορτάζεται τήν Τρίτην, 28ην ?ουλίου. Α? ?εραί ?κολουθίαι θά τελεσθ?σι ?ς ?ξ?ς:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
7:00 μ.μ. Λιτανευτική ?ξοδος καί προσκύνησις τ?ν χαριτοβρύτων ?ερ?ν λειψάνων
τ?ς ?γίας Ε?ρήνης τ?ς Χρυσοβαλάντου καί το? ?γίου Παντελεήμονος το? ?αματικο?
7:15 μ.μ. ?σπερινός ?ορτ?ς Κοιμήσεως τ?ς ?γίας θεομήτορος ?ννης

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ)
7:30 - 9:00 π.μ. ?ρθρος καί Θεία Λειτουργία
7:00 μ.μ. ?σπερινός ?ορτ?ς ?γίας μεγαλομάρτυρος Παρασκευ?ς

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
7:00 - 9:00 π.μ. ?ρθρος καί Θεία Λειτουργία
9:15 - 10:15 π.μ. Β΄ Θεία Λειτουργία
7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός ?σπερινός μετ’ ?ρτοκλασίας
8:00 μ.μ. Λιτάνευσις τ?ν ?ερ?ν ε?κόνων καί τ?ν χαριτοβρύτων λειψάνων
το? ?γίου Παντελεήμονος καί τ?ς ?γίας Ε?ρήνης τ?ς Χρυσοβαλάντου

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ)
7:30 - 10:00 π.μ. ?ρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
7:00 μ.μ. ?σπερινός ?ορτ?ς ?γίας Ε?ρήνης τ?ς Χρυσοβαλάντου μετ’ ?ρτοκλασίας, ?νάγνωσις ε?χ?ν ?πέρ ?γείας καί τεκνογονίας, ε?λογία καί διανομή τ?ν μήλων

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ)
7:30 - 10:00 π.μ. ?ρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
7:00 μ.μ. ?ερά Παράκλησις ε?ς τήν ?γίαν Ε?ρήνην τήν Χρυσοβαλάντου,
?νάγνωσις ε?χ?ν ?πέρ ?γείας καί τεκνογονίας, ε?λογία καί διανομή τ?ν μήλων